Løsninger

Mennesker i sentrum. Intelligent. Fremtidsrettet.

Fra sanntidsløsninger, intelligente data- og abonnementstjenester til overvåking og support. IP-tilkoblet teknologi gir større fordeler for helsepersonell, familier, pleiere og helsepersonell.

Verden beveger seg mot en stadig mer digital fremtid. Tunstall har som mål å lede utviklingen ved å realisere potensialet i velferdsteknologi. Vi ønsker å bringe pasienter, brukere, helsepersonell og institusjoner nærmere oss. Det gir mer lønnsomme og tilpassede løsninger, samt mer kvalitet i leveransene våre til pleieområdet - både hjemme og i kliniske miljøer.