Hjemmetjenesten

Kommunikasjon og personlig beskyttelse

Direkte kommunikasjon, fleksibilitet og ny teknologi bidrar til et trygt og effektivt kommunikasjons- og pasientvarlingssystem. Systemet kan integreres med sykehjem, slik at hjemmepleier og sykepleiere i sykehjem kan enkelt fungere som støtte for hverandre – med samme utstyr.

Sikkert og fleksibelt

En trygghetsalarm og alarmsender i hjemmet muliggjør direkte kommunikasjon mellom brukeren og kommunens personal. Dette gir økt sikkerhet for eldre og kronisk syke i eget hjem.

Integrasjon og samarbeid mellom hjemmeboende og sykehjem er en viktig del av vårt system. I tillegg til de organisatoriske fordelene, kan de eldre bruke sin egen alarmsender både i hjemmet og på dagsenteret.

Online

Med vår applikasjon til mobiltelefon vil alarmer vises direkte i displayet – navn, adresse, telefonnummer, sykdom eller annen nyttig informasjon om bruker.

I tillegg er det mulig å se tidligere alarmer, rapportere inn og ut, samt mange flere elektroniske funksjoner.

Elektroniske lås

Med Tunstalls elektroniske lås kan kommunens personal komme in hos den hjemmeboende uten fysisk nøkkel. Den elektroniske nøkkelen tildeles kommunens ansatte i vårt system. Dette sparer tid og ressurser for nøkkelhåndtering og systemet logger all låsaktivitet. Låsen monteres raskt og enkelt av kommunens personal uten fysiske inngrep i selve døren.Sykehjem

Vårt system til institusjoner så som sykehjem, omsorgsboliger og liknende kan integreres med system til hjemmeboende. Med oss får du alt i ett system!

Lær mer

Sikkerhet for ansatte

Et stabssikkerhetssystem kan være løsningen for å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Lær mer

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon om løsningene våre.

Lær mer