Markedsledende leverandør av omsorgsløsninger

Hos Tunstall har vi vært verdensledende innen omsorgsløsninger i over 60 år. Vi reagerer kontinuerlig, tilpasser og forbedrer tilbudene våre til en stadig skiftende verden. Våre omsorgsløsninger støtter og forbedrer folks liv i alle omsorgsfaser. Vi tilbyr omsorgsløsninger som støtter den enkelte innbygger samtidig som de integreres i sammenhengende velferdsteknologiske løsninger for sine egne hjem og for helsehjelp.


Sykehjem

Vårt system til institusjoner så som sykehjem, omsorgsboliger og liknende kan integreres med system til hjemmeboende. Med oss får du alt i ett system!

Lær mer

Sikkerhet for ansatte

Et stabssikkerhetssystem kan være løsningen for å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Lær mer

Hjemmetjenesten

Direkte kommunikasjon, fleksibilitet og ny teknologi bidrar til et trygt og effektivt kommunikasjons- og pasientvarslingssystem.

Lær mer