Sykehjem

Alt i ett system

Vårt system til institusjoner som sykehjem, omsorgshjem og liknende kan integreres med system til hjemmeboende. Så med det samme utstyret kan personell på institusjoner og personell i hjemmehjelpen lett fungere som støtte for hverandre.

Våre kommunikasjons- og pasientvarlingssystemer for institusjoner utvikles fra følgende:

Mobilitet

En trådløs alarmsender med posisjonering sikrer eldre mobilitet. Alarmer kan aktiveres og lokaliseres hvor som helst.

Posisjonering

Systemet kan lokalisere en alarmsender slik at omsorgspersonen mottar en alarm med informasjon om navn, alarm-ID og sted.

Fleksibilitet

Kommunikasjons- og pasientvarslingssystem på sykehjemmet kan integreres med hjemmepleie, og kommunen trenger dermed bare ett system. Ettersom systemet er modulbasert kan kommunen legge til og flytte på utstyr og tilbehør etter behov.Hjemmetjenesten

Direkte kommunikasjon, fleksibilitet og ny teknologi bidrar til et trygt og effektivt kommunikasjons- og pasientvarslingssystem.

Lær mer

Sikkerhet for ansatte

Et stabssikkerhetssystem kan være løsningen for å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Lær mer

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon om løsningene våre.

Lær mer