Tunstalls historie

Tunstalls historie 

Tunstall ble grunnlagt i Storbritannia allerede i 1957, og er med nesten 3000 ansatte et globalt selskap som tilbyr tjenester som gjør pleie og omsorg av eldre, funksjonshemmede og kronisk syke personer enklere og bedre. Tunstall arbeider i over 17 land, og rundt to og 5 millioner mennesker bruker Tunstalls tjenester.

I Norden har Tunstall røtter tilbake til 1972, da Jenka Electronics ble grunnlagt. Jenka slo seg sammen med selskapet TeleVagt i 2001 og kjøpte i 2004 Condigi, stiftet i 1981. Condigi / televagt ble det vanlige navnet i 2006 - frem til 2008, da selskapet fusjonerte med svenske STT Care. I begynnelsen av 2012 ble STT Condigi kjøpt av Tunstall Healthcare Group. Det nye nordiske selskapet er nå et felles selskap, med erfaring fra både STT Condigi og Tunstall. Det nye selskapet heter Tunstall og har sitt nordiske hovedkvarter i Malmö, Sverige.

Hovedkontoret i Malmö har en riksdekkende organisasjon som tilbyr installasjon, salg, utvikling samt alarmsentral med rundt 300 ansatte i Sverige. Utover dette har Tunstall avdelinger i Stilling og Odense i Danmark, Vantaa i Finland samt i Oslo i Norge.

Tunstall tilbyr et bredt spekter av produkter og løsninger - og står i dag som den optimale partneren innen helse- og omsorgsområdet i Norden!


Løsninger

Velferdsteknologiske løsninger med mennesket i sentrum.

Lær mer

Tjenester

Teknologiske hjelpemidler til spesielle institusjoner som sykehjem, omsorgsboliger og liknende.

Lær mer

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon om løsningene våre.

Lær mer