Sikkerhet for ansatte

Når sikkerhet er en del av hverdagen

Noen ansatte er utsatt for fare for angrep i forbindelse med utførelsen av sitt daglige arbeid. Et sikkerhetssystem til ansatte kan derfor være løsningen for å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Stor fleksibilitet

Vi tilbyr et unikt trådløst system med stor fleksibilitet. Dette betyr at alarmutstyret kan endres og tilpasses etter behov. Medarbeiderne kan også dele utstyret på de forskjellige vaktene.

Stille alarm

Det kan ha sine fordeler å kunne sende en alarm diskret og uten lyd. Dette er mulig med en liten alarmsender som kan sende alarmen til en trådløs telefon, en personsøker eller en sentral telefon. Alarmsenderen kan brukes diskret i en lomme eller plassert under et skrivebord.

Personal som jobber alene

Det finnes en trådløs radiobasert alarmsender med innebygd fallsensor og posisjonssender. Pleieavdelingen kan deles inn i soner slik at systemet viser hvor brukeren befinner seg ved alarm.

Ytterligere informasjon

Kontakt Tunstall for en snakk om mulighetene for å skape sikkerhet for de ansatte.Hjemmetjenesten

Direkte kommunikasjon, fleksibilitet og ny teknologi bidrar til et trygt og effektivt kommunikasjons- og pasientvarslingssystem.

Lær mer

Sykehjem

Vårt system til institusjoner så som sykehjem, omsorgsboliger og liknende kan integreres med system til hjemmeboende. Med oss får du alt i ett system!

Lær mer

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon om løsningene våre.

Lær mer