Sikkerhet for ansatte

Når personalsikkerhet er en del av hverdagen

Undersøkelser viser dessverre at stadig flere ansatte opplever utrygghet og utsatthet i sin daglige arbeidssituasjon.

Problemet gjelder først og fremst arbeid i utsatte miljøer som innenfor rus og psykiatri, men også i tradisjonelle omsorgsmiljøer på sykehus og sykehjem. Konsekvensene for de ansatte kan være alvorlige. Det kan lede til psykiske plager, i tillegg til fysiske skader, og kan føre til tap av kompetanse ved at folk slutter, samt høyere sykefravær.

Overfallsalarm

Å vite at man enkelt kan tilkalle hjelp dersom en vanskelig eller truende situasjon skulle oppstå, oppleves som en trygghet for de ansatte.

Vi tilbyr et unikt trådløst system med stor fleksibilitet. Dette betyr at alarmutstyret kan endres og tilpasses etter behov. Medarbeiderne kan også dele utstyret på de forskjellige vaktene.

Fleksibelt, enkelt og sikkert

De ansatte trykker på sin alarmsender ved behov for hjelp. Alarmen sendes umiddelbart til øvrige kollegaer, og viser hvem som har aktivert alarmen og hvor vedkommende befinner seg. Innendørs sørger lokale posisjonsgivere for at posisjonen til den ansattes alarmsender alltid er oppdatert. Ved hjelp av vår «follow-me» funksjonalitet vil posisjonen oppdateres dersom den ansatte forflytter seg etter at alarmen er sendt. Utendørs blir alarmen sendt via BLE-kommunikasjon mellom alarmsenderen og den ansattes mobilapplikasjon. Posisjon angis da med eksakt GPS lokasjon, og oppdateres løpende etter hvert som den ansatte beveger seg.

Ved hjelp av vår teststasjon kan personalet teste sine alarmsendere. Dette gir en umiddelbar sjekk av alarmsender og at alarmkjeden fungerer som den skal.

Et robust og utprøvd system

Dette er et meget robust og utprøvd system som første gang ble tatt i bruk allerede på slutten av 80-tallet. Teknologien har selvfølgelig endret seg gjennom årene, bl.a. med digitalisert alarmdistribusjon til mobilapplikasjon og vaktromsskjermer. Dagens løsning er installert og i bruk på svært mange institusjoner, som dagsenter, sykehjem og omsorgsboliger og på sykehus. I Danmark benyttes den eksempelvis på 80% av landets psykiatriske institusjoner.

Logger og rapporter

Alle alarmer logges i løsningens administrasjonsgrensesnitt. Her har man tilgang til detaljerte rapporter, som bl.a. kan vise totalt antall alarmer i en gitt periode, hvem som sender alarmer eller hvor alarmer sendes fra. Det kan gi en svært nyttig oversikt over om det er spesifikke områder som er mer risikofylte enn andre. Det kan også være at det er spesielle tider hvor risikoen for voldshendelser er større enn vanlig. Rapportene kan også brukes som underlag til å dokumentere hendelser og overgrep.

Ytterligere informasjon

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre løsninger for personalsikkerhet.Hjemmetjenesten

Direkte kommunikasjon, fleksibilitet og ny teknologi bidrar til et trygt og effektivt kommunikasjons- og pasientvarslingssystem.

Lær mer

Sykehjem

Vårt system til institusjoner så som sykehjem, omsorgsboliger og liknende kan integreres med system til hjemmeboende. Med oss får du alt i ett system!

Lær mer

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon om løsningene våre.

Lær mer