Mobil GPS-alarm

Enkel og effektiv alarmhåndtering designet med brukeren i sentrum

Tunstalls mobil GPS-alarm er et verktøy som kan tilpasses brukerens behov. Alt fra demente brukere til ansatte som jobber alene. Med fokus på brukerne, så er GPS klokken designet for å se ut som en vanlig klokke, dette for å ikke å være stigmatiserende for brukere som benytter den. Med innebygde funksjoner i alarmen, som GPS-posisjonering, alarmhåndtering, toveiskommunikasjon og klokke, gir det brukeren større frihet til å leve et uavhengig liv. GPS-alarmen har tre forskjellige alarmtyper; geografisk område, alarmanrop og batterialarmer. Geografisk område, varsler automatisk hvis brukeren er utenfor det angitte geografiske området. Alarmanrop er en manuell alarm som brukeren genererer når alarmknappen aktiveres. Samtalen går deretter til en mottagersentral eller pårørende. Batterialarm indikerer lavt batterinivå eller tomt batteri.


Fordeler

Alt samlet i en enhet

Alt samlet i en enhet

GPS-posisjonering

GPS-posisjonering

Effektiv alarmhåndtering

Effektiv alarmhåndtering

Toveis kommunikasjon

Toveis kommunikasjon

Lang batterilevetid

Lang batterilevetid

GSM-mottaker

GSM-mottaker


Kontakt oss for mer informasjon
Kontakt

Løsninger

Velferdsteknologiske løsninger med mennesket i sentrum.

Lær mer

Tjenester

Teknologiske hjelpemidler til spesielle institusjoner som sykehjem, omsorgsboliger og liknende.

Lær mer

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon om løsningene våre.

Lær mer