TES-plattform

Tryggere – Enklere – Sikrere

TES er vår digitale tjenesteplattform. Med hjelp av TES kan våre kunder innen helse og omsorg bruke et bredt spekter av teknologibaserte tjenester gjennom en integrert og harmonisert arbeidsflyt og brukergrensesnitt.


Modulær plattform

TES plattformen har moduler for
  • Administrasjon og håndtering av alarmer
  • Planlegging og oppfølging
  • Tids- og innsatsregistrerings
  • E-lås
  • Digital tilsyn via kamera

Alle funksjoner og moduler registreres og administreres i TES webgrensesnitt. Systemet gir mulighet til å kvalitetssikre og effektivisere arbeidet og oppnå optimal innsatsregistrering i samsvar med kommunens mål. TES er godt testet og har vært på markedet siden 2004. Nye funksjoner utvikles kontinuerlig basert på kundenes behov. Systemet kan brukes av så vel hjemmetjeneste som på forskjellige typer pleie- og omsorgsboliger.


TES App

Mobilapplikasjonen TES App er verktøyet som benyttes av kommunens ansatte. Her kan personalet enkelt se planlegging, sikre at ingen besøk eller innsatser blir glemt samt ha all nødvendig informasjon med seg for best mulig kontinuitet i arbeidet. Alt er kvalitetssikret med tidsregistrering i realtid i en felles database. I TES-appen har personalet også tilgang til sine digitale nøkler som benyttes for nøkkelfri e-lås.


Kontakt oss for mer informasjon
Kontakt

Løsninger

Velferdsteknologiske løsninger med mennesket i sentrum.

Lær mer

Tjenester

Teknologiske hjelpemidler til spesielle institusjoner som sykehjem, omsorgsboliger og liknende.

Lær mer

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon om løsningene våre.

Lær mer