Helse Vest har signert rammeavtale med Tunstall Norge AS

feb 21, 2022

Med nesten full score på alle tildelingskriterier, vant Tunstall Norge anbudskonkurransen på leveranse av pasientsignal og overfallsalarm til Helse Vest.

Helseforetakene som inngår i avtalen er Helse Stavanger HF, Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, Helse Førde HF, Helse Vest IKT AS og Helse Vest RHF. Rammeavtalens varighet er 2 år med 1+1 års opsjon.

«Vi er både ydmyke og stolte over å ha vunnet disse rammeavtalene i konkurranse med flere andre gode leverandører innenfor nevnte områder. Vårt mål er å levere best mulig kvalitet og en fleksibel plattform. Det modulære designet gir mulighet for flere funksjoner etter behov og gir en kostnadseffektiv pasientvarslingsplattform i mange år fremover.» sier Rune Löw, salgsansvarlig for Tunstall i Norge.

Denne avtalen er en bekreftelse på at Tunstall har en framtidssikker og en fleksibel løsning som vil komme Helse Vest og alle våre kunder til gode. Vi ser frem til å gå i gang med arbeidene som vil sikre gode løsninger og gi de ansatte, pasienter og pårørende en bedre og enklere hverdag.

Sikkerhet i verdensklasse

Tunstalls pasientsignalplattform- Tunstall Hospital Service Platform er installert og i bruk på over 1.000 sykehus rundt om i Europa og andre deler av verden. Plattformen har i 2021 vunnet flere anbud på sykesignal og overfallsalarmløsning til sykehus i Norden og også nå med Helse Vest. Tunstall Hospital Service Platform er spesielt utviklet for å sikre maksimal fleksibilitet og optimal arbeidsflyt for personalet på sykehuset. Dette øker sikkerhet for pasientene og minimerer tiden brukt på dokumentasjon, slik at en kan bruke mer tid på de riktige arbeidsoppgavene, behandling av pasienter. Plattformen gjør det også enklere for pasienter i å kommunisere med personalet og kan da få rett hjelp og oppfølging, raskere.

Sykehus

En enhetlig plattform og ett brukergrensesnitt for administrasjon, drift, håndtering av alarmer og personlig sikkerhet, samt kritisk alarmhåndtering. Alt samlet i en moderne kommunikasjonsløsning, som forenkler og optimaliserer aktivitetene til pleie- og driftspersonalet.

Lær mer

Sikkerhet for ansatte

Et stabssikkerhetssystem kan være løsningen for å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Lær mer