Tunstall gir en donasjon på 5000 kroner til Civitan Norges forskningsfond for Alzheimers sykdom

jan 30, 2023

Visste du at hvert tredje sekund får en ny person i verden diagnosen demens? Bare i Norge er det rundt 100 000 personer som har demens, og til dette tallet er det tilknyttet rundt 400.000 nære pårørende. Antallet forventes å dobles innen 2050.

Den siste tiden har det vært rettet fokus mot det å leve med en demensdiagnose, f.eks. gjennom den sterke og rørende serien «Demenskoret» på NRK. Vi i Tunstall mener det er viktig å belyse dette emnet, slik at samfunnet får mere kunnskap og forståelse for hva det vil si å leve med en demensdiagnose og hvordan dette påvirker pårørende. Dette vil gi en bedre forståelse for sykdommen og dens utvikling, åpenhet og er i tillegg positivt for forskningen fremover.

Forskningen innenfor demens er utrolig viktig

Forskningen innenfor området er utrolig viktig, og Tunstall gir derfor en donasjon på 5000 kroner til Civitan Norges forskningsfond for Alzheimers sykdom. Civitans Alzheimers Fond har i oppgave å støtte norsk forskning for å finne årsaken til Alzheimers sykdom. Det omfatter årsaksfaktorer, forebygging, utredning og behandling, samt tiltak rettet mot pårørende.

Omsorg for personer med demens krever stor innlevelsesevne og empati fra omgivelsene – kombinert med teknologiske hjelpemidler for å avhjelpe ressursmangelen i helsetjenestene. Den siste delen kan vi i Tunstall hjelpe med, da vi kan gi råd til kommuner, sykehjem og sykehus bedre enn noen andre. Vi brenner for å bruke vår lange erfaring i å utvikle effektive digitale løsninger for de som er rammet av en eller annen form for demens. Ta gjerne kontakt med oss, så forteller vi deg gjerne om hvordan vi sammen kan bidra til å gjøre Norges omsorg tryggere og gjøre det lettere for varme hender å være der de trengs mest.

Løsninger

Velferdsteknologiske løsninger med mennesket i sentrum.

Lær mer

Tjenester

Teknologiske hjelpemidler til spesielle institusjoner som sykehjem, omsorgsboliger og liknende.

Lær mer

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon om løsningene våre.

Lær mer