Edvin Holsæter, Project & Product Manager.Presentasjon for Seniornett Ullensaker kommune

apr 4, 2023

«Er vi klare for det store skiftet? E-helse, klimatilpassing og sirkulærøkonomi for seniorer». Det var temaet for seminaret den 20 mars.

Der ble det hold foredrag fra Frende forsikring, Direktoratet for e-helse, Ullensaker kommune og Tunstall for 50 lydhøre og interesserte Seniorer i Ullensaker kommune. Tunstall presenterte hvilke muligheter som ligger i å benytte sensorer for å gi tilbakemeldinger om hendelser som avviker fra gitte parametere. Dette henger godt sammen med presentasjonen fra Direktoratet for e-helse der Visjonen er å skape et enklere Helse-Norge.

I januar 2023 ble en ny nasjonal e-helsestrategi lansert – en strategi for arbeidet på e-helseområdet i årene som kommer. Hva vil denne strategien bety for seniorer - på «godt og vondt»? Hva gjøres for å unngå digitalt utenforskap? Hvordan kan det skapes digitale løsninger som er tilgjengelig for alle?
Det deltakerne fokuserte på var enkelhet og hvordan en kan benytte sensorer sammen med teknologi de allerede benytter i dag (f.eks. forskjellige typer smartklokker). De var opptatt av at en skulle slippe å måtte aktivere alarmer manuelt, men at teknologien skulle automatisk varsle hvis det var hendelser som avviker fra den normale hverdag, samt at teknologien var mest mulig mobil. Dette passer godt sammen med Tunstalls visjon: En verden hvor folk har friheten til å leve livet fullt ut – et sted de selv velger.

Løsninger

Velferdsteknologiske løsninger med mennesket i sentrum.

Lær mer

Tjenester

Teknologiske hjelpemidler til spesielle institusjoner som sykehjem, omsorgsboliger og liknende.

Lær mer

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon om løsningene våre.

Lær mer