Elektroniske låser

Nøkkelfri hjemmepleie med Carelock

Ved å installere vår elektroniske lås Carelock får man en nøkkelfri hjemmetjeneste, og det tradisjonelle nøkkelknippet erstattes med en digital nøkkel i en smarttelefon.

Nøkkelstyring tar mye tid, så det er både tid og penger å spare med nøkkelfri hjemmetjeneste i kommunen. Å hente og overlevere nøkler tar ca. 6% av arbeidstiden i hjemmetjenesten. Bilkjøring kan reduseres med opptil 15%.

Sikkerheten er på topp

Administrasjon av nøkkeltilgang styres sentralt og kan reguleres til spesifikke dager og tider. Ved hjelp av vår App kan personalet åpne og låse brukernes dører. Som et resultat kan ingen nøkler mistes, stjeles eller kopieres. All kommunikasjon er kryptert.

Kvalitetssikret registrering av besøk

Når døren låses opp med smarttelefon, registreres besøket automatisk i hjemmetjenestens administrasjon. Dette gir alle større trygghet, da alle besøk kan dokumenteres. Ved alle besøk hos tjenestemottaker registreres og lagres følgende:

  • Tidspunkt for start og slutt på besøket.
  • Hvem har vært på besøk.
  • Hvor besøket er gjort.

Lederen har også mulighet til å se:

  • Hvor mye tid brukes sammen med tjenestemottakeren.
  • Hvem utførte besøket – og når.
  • Samlet sett gir det svært god kontroll og kvalitet i rapporteringen.

Enkel installasjon

Det kreves ingen strømforsyning eller ledninger. All informasjon overføres trådløst og automatisk til og fra låsen via mobiltelefonens Bluetooth.

Mange alternativer

E-låser kan brukes i flere ulike miljøer og på ulike måter. Den kan fås til ytterdører, leilighetsdører, medisinskap og til og med som nøkkelboks.


Hvordan fungerer en lås når den er elektronisk?

Tunstalls elektroniske dørlås heter Carelock. Den monteres på innsiden av døren slik at den ikke er synlig fra utsiden. Beboer og andre kan fortsatt benytte sin vanlige nøkkel på dørlåsen. Den eneste forskjellen er at hjemmetjenesten benytter smarttelefoner som er kodet for å kunne låse opp døren. De kan imidlertid bare låses opp når de står nær den spesifikke døren. Kort fortalt merker beboeren ingen endring i hverdagen. Slik opprettholder den eldre borger sin verdighet samtidig som hjemmesykepleien har lett tilgang til å komme inn for å yte hjelp.


Ofte stilte spørsmål om dørlåser og elektroniske nøkkelsystemer

Hva er en elektronisk lås?

En liten elektronisk dørlås monteres på innsiden av tjenestemottakerens dør. Hjemmetjenesten kan låse opp døren med smarttelefonen når de kommer på besøk.

Hvorfor velge en elektronisk lås?

En elektronisk dørlås gir større sikkerhet for både innbyggere og hjemmetjenesten. Hjemmetjenestens personal trenger ikke lenger passe på nøkler – og skulle de miste smarttelefonen, kan nøkkeltilgang bli blokkert på et blunk. Det er tryggere for innbyggerne.

Hvem kan låse opp døra for innbyggere som mottar hjemmetjeneste?

Beboeren (og evt. pårørende) kan låse opp på vanlig måte – med den eksisterende nøkler. I tillegg kan pleiere som kommer på besøk låse opp døren med hjemmetjenestens smarttelefon.

Hva om den elektroniske låsen eller smarttelefonen ikke virker?

Døren kan alltid åpnes av beboer (og evt. pårørende) – også hvis den elektroniske låsen skulle svikte. Dersom en ansatts smarttelefon ikke fungerer, skal en annen av hjemmetjenestens smarttelefoner brukes.

Skal batteriet i den elektroniske låsen skiftes?

Ja, vi anbefaler å bytte batteri en gang i året. Administrasjonen av hjemmesykepleien får automatisk melding om at det er på tide å bytte batteri. Innbyggeren trenger ikke bekymre seg for å måtte bytte batteri selv.

Registrering av besøk i hjemmet

Når døren låses opp med smarttelefon, registreres besøket automatisk i hjemmetjenestens administrasjonsplattform. Dette gir alle større trygghet, da alle besøk dokumenteres.

Nye arbeidsflyter med elektroniske dørlåser i kommunen

Hjemmetjenestepersonalet har alltid med seg smarttelefonen, slik at de ikke lenger trenger å huske forskjellige nøkler. Til gjengjeld har hjemmetjenestens administrasjon oppgaven med skifte av batterier, installere og flytte de elektroniske låsene. Når det gjelder utskifting av de oppladningsbare batteriene anbefaler flere kommuner at dette inngår som en fast planlagt oppgave i et besøk hos tjenestemottaker, slik at man får en naturlig arbeidsflyt uten unødvendig tidsforbruk.

Selve systemet gjør det enkelt å administrere de ansattes tilgang til de elektroniske låsene. Denne oppgaven er ikke noe kommunene opplever som tidkrevende, da man typisk inkluderer det i den etablerte arbeidsflyten med planlegging av hjemmetjenesten.

Undersøkelser har vist at henting og utlevering av tradisjonelle nøkler tar ca. 6 % av arbeidstiden i hjemmetjenesten. Studiene viser også at kjøringen kan reduseres med opptil 15 % ved å gå over til nøkkelfri hjemmetjeneste.

Ytterligere informasjon

Ta kontakt med en av våre medarbeidere for en prat om muligheter for elektroniske låser i din kommune.

Kontaktinformasjon til oss finner du HER >


E-lås hem - Carelock ACE Home

Den elektroniske låsen Carelock ACE Home benyttes til tjenestemottakers inngangsdør. Låsen synes ikke fra utsiden da den monteres på innsiden av døren uten å påvirke hverken dør eller låskasse. Opprinnelig nøkkel til eksisterende lås kan fortsatt brukes til å åpne og låse døren.

Lær mer

E-lås til felles/ytterdører

Gate har ingen «vrilås», men et elektronisk kontaktsett som gjør det mulig å åpne ytterdører eller andre dører med allerede instal­lert åpningsautomatisering (og som ikke krever knappvrider eller nøkkel for å åpne døren). Carelock ACE Gate er montert rundt døråpningselektronikken og er ikke synlig fra utsiden.

Lær mer

Nøkkelboks - Keysafe

Carelock Keysafe er en robust og diskret nøkkelboks. Nøkkelboksen er laget av tykt metall som oppbevarer de fysiske nøklene i de tilfeller en Carelock ACE Home ikke kan monteres på døren.

Lær mer

Elektroniske medisinskap - Carelock MED

Medisinskapet åpnes med en Smartphone eller en SmartKey. Hver gang skapdøren åpnes eller låses, registreres hendelsen i det underliggende systemet TES med tidspunkt og hvem som har åpnet/låst medisinskapet. Dette gir full sporbarhet.

Lær mer

Kontakt oss for mer informasjon
Kontakt

Løsninger

Velferdsteknologiske løsninger med mennesket i sentrum.

Lær mer

Tjenester

Teknologiske hjelpemidler til spesielle institusjoner som sykehjem, omsorgsboliger og liknende.

Lær mer

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon om løsningene våre.

Lær mer