Elektroniske låser

Nøkkelfri hjemmepleie med Carelock

Ved å installere vår elektroniske lås Carelock får man en nøkkelfri hjemmetjeneste, og det tradisjonelle nøkkelknippet erstattes med en digital nøkkel i en smarttelefon.

Nøkkelstyring tar mye tid, så det er både tid og penger å spare med nøkkelfri hjemmetjeneste i kommunen. Å hente og overlevere nøkler tar ca. 6% av arbeidstiden i hjemmetjenesten. Bilkjøring kan reduseres med opptil 15%.


Sikkerheten er på topp

Administrasjon av nøkkeltilgang styres sentralt og kan reguleres til spesifikke dager og tider. Ved hjelp av vår App kan personalet åpne og låse brukernes dører. Som et resultat kan ingen nøkler mistes, stjeles eller kopieres. All kommunikasjon er kryptert.

Kvalitetssikret registrering av besøk

Når døren låses opp med smarttelefon, registreres besøket automatisk i hjemmetjenestens administrasjon. Dette gir alle større trygghet, da alle besøk kan dokumenteres. Ved alle besøk hos tjenestemottaker registreres og lagres følgende:

  • Tidspunkt for start og slutt på besøket.
  • Hvem har vært på besøk.
  • Hvor besøket er gjort.

Lederen har også mulighet til å se:

  • Hvor mye tid brukes sammen med tjenestemottakeren.
  • Hvem utførte besøket – og når.
  • Samlet sett gir det svært god kontroll og kvalitet i rapporteringen.

Enkel installasjon

Det kreves ingen strømforsyning eller ledninger. All informasjon overføres trådløst og automatisk til og fra låsen via mobiltelefonens Bluetooth.

Mange alternativer

E-låser kan brukes i flere ulike miljøer og på ulike måter. Den kan fås til ytterdører, leilighetsdører, medisinskap og til og med som nøkkelboks.


E-lås hem - Carelock ACE Home

Den elektroniske låsen Carelock ACE Home benyttes til tjenestemottakers inngangsdør. Låsen synes ikke fra utsiden da den monteres på innsiden av døren uten å påvirke hverken dør eller låskasse. Opprinnelig nøkkel til eksisterende lås kan fortsatt brukes til å åpne og låse døren.

Lær mer

E-lås til felles/ytterdører

Gate har ingen «vrilås», men et elektronisk kontaktsett som gjør det mulig å åpne ytterdører eller andre dører med allerede instal­lert åpningsautomatisering (og som ikke krever knappvrider eller nøkkel for å åpne døren). Carelock ACE Gate er montert rundt døråpningselektronikken og er ikke synlig fra utsiden.

Lær mer

Nøkkelboks - Keysafe

Carelock Keysafe er en robust og diskret nøkkelboks. Nøkkelboksen er laget av tykt metall som oppbevarer de fysiske nøklene i de tilfeller en Carelock ACE Home ikke kan monteres på døren.

Lær mer

Elektroniske medisinskap - Carelock MED

Medisinskapet åpnes med en Smartphone eller en SmartKey. Hver gang skapdøren åpnes eller låses, registreres hendelsen i det underliggende systemet TES med tidspunkt og hvem som har åpnet/låst medisinskapet. Dette gir full sporbarhet.

Lær mer

Låsen fungerer som vanlig

For tjenestemottakeren fungerer låsen som vanlig. Det betyr at de gamle nøklene fortsatt kan brukes av tjenestemottakeren og eventuelt pårørende. Carelock er montert på innsiden av døren slik at den ikke er synlig fra utsiden. 


Kontakt oss for mer informasjon
Kontakt

Løsninger

Velferdsteknologiske løsninger med mennesket i sentrum.

Lær mer

Tjenester

Teknologiske hjelpemidler til spesielle institusjoner som sykehjem, omsorgsboliger og liknende.

Lær mer

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon om løsningene våre.

Lær mer