Elektroniske låser

Nøkkelfri hjemmepleie med Carelock

Ved å installere vår elektroniske lås Carelock får man en nøkkelfri hjemmetjeneste, og det tradisjonelle nøkkelknippet erstattes med en digital nøkkel i en smarttelefon.

Nøkkelstyring tar mye tid, så det er både tid og penger å spare med nøkkelfri hjemmetjeneste i kommunen.

Å hente og overlevere nøkler tar ca. 6% av arbeidstiden i hjemmetjenesten. Bilkjøring kan reduseres med opptil 15%.

Sikkerheten er på topp

Administrasjon av nøkkeltilgang styres sentralt og kan reguleres til spesifikke dager og tider. Ved hjelp av vår App kan personalet åpne og låse brukernes dører. Som et resultat kan ingen nøkler mistes, stjeles eller kopieres. All kommunikasjon er kryptert.

Kvalitetssikret registrering av besøk

Alle omsorgsbesøk hos brukeren blir registrert og lagret:

  • Tidspunkt for start og slutt på besøket
  • Hvem som har vært på besøk
  • Hvor besøket ble gjort

Dette gir kommunen bedre kontroll og kvalitet i rapporteringen.

Enkel installasjon

Det kreves ingen strømforsyning eller ledninger. All informasjon overføres trådløst og automatisk til og fra låsen via mobiltelefonens Bluetooth.


Låsen fungerer som vanlig

Carelock er montert på innsiden av døren slik at den ikke er synlig fra utsiden. Dørlåsen fungerer som vanlig for brukeren og andre, f.eks. slektninger, som har vanlig nøkkel.


Kontakt oss for mer informasjon
Kontakt

Løsninger

Velferdsteknologiske løsninger med mennesket i sentrum.

Lær mer

Tjenester

Teknologiske hjelpemidler til spesielle institusjoner som sykehjem, omsorgsboliger og liknende.

Lær mer

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon om løsningene våre.

Lær mer