Fremtidssikker teknologi når 2G- og 3G-nettverket slås av

mai 4, 2023

Tredje generasjons mobilnettet - 3G - ble allerede slukket i 2020, og utfasingen av andre generasjons mobilnett – 2G – har allerede startet, og forventes å være faset ut i løpet av 2025. Disse erstattes av 4G- og 5G-nett. Et naturlig skifte i teknologi, som ikke bare påvirker Norge, men hele verden. Skiftet til de nye moderne nettene vil bety både bedre taleanrop og bedre datakommunikasjon.

Mange kommuner bruker i dag utstyr i som kobles til 2G- og 3G-nettverk, og alle i bransjen oppsøkes med spørsmål og en viss bekymring for hvordan dette vil påvirke ulike typer velferdsteknologi, som for eksempel trygghetsalarmer.

Med Tunstall som leverandør kan du føle deg trygg på at vi vil tilby fremtidssikker teknologi som ikke påvirkes av nedstengning av 2G- og 3G-nettene. Vår seneste trygghetsalarm, Lifeline Digital, er allerede tilpasset denne nettverksendringen.

En ny standard for trygghetstelefoner

En trygghetsalarm bidrar til økt trygghet i hjemmet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Med en trygghetsalarm i hjemmet kan tjenestemottakeren enkelt komme i kontakt med personalet 24 timer i døgnet dersom noe uforutsett skulle skje og behov for hjelp skulle oppstå.

Tunstall Lifeline Digital er en brukervennlig og skalerbar trygghetsalarm som tilbyr tjenestemottakeren en trygg, sikker og fremtidssikker løsning ved å være tilpasset mobilnettskiftet til 4G og 5G.

  • Syntetisk tale - informasjon og bekreftelse gjennom kunstig tale
  • HD-lyd - utmerket lydkvalitet for tydelig kommunikasjon
  • Bortemodus – for å unngå falske alarmer når tjenestemottakeren ikke er hjemme

Les mer om Tunstall Lifeline Digital >

LLD.png


Løsninger

Velferdsteknologiske løsninger med mennesket i sentrum.

Lær mer

Tjenester

Teknologiske hjelpemidler til spesielle institusjoner som sykehjem, omsorgsboliger og liknende.

Lær mer

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon om løsningene våre.

Lær mer