Tunstall Lifeline Digital

Brukervennlig, effektiv og en fremdriftsrettet trygghetsløsning

Tunstall Lifeline Digital er en brukervennlig trygghetsalarm som tilbyr brukeren en trygg, sikker og fremtidsrettet løsning.

Ny teknologi gir økt trygghet både for bruker og personal

Trygghetsalarmen bruker sekvensering og sensorintelligens, som gjør at hjemmetjenesten enkelt kan jobbe forebyggende og bruke mer tid sosialt med brukeren. Fjernprogrammering og samhandling med alarmsentralen minimerer forstyrrelser for brukeren og bidrar til økt effektivitet hos personalet.

Hvordan fungerer Tunstall Digital Lifeline?

For å alarmere trykker brukeren på alarmknappen på Tunstall Lifeline Digital eller den bærbare alarmknappen. Når alarmanropet er tilkoblet, benytter brukeren trygghetsalarmen som en høyttalende telefon for å snakke med alarmoperatøren.


Fordeler

Sikker kommunikasjon

Sikker kommunikasjon

Utmerket lydkvalitet

Utmerket lydkvalitet

Forbedret batteriytelse

Forbedret batteriytelse

Innebygd Wifi og Bluetooth 5.2

Innebygd Wifi og Bluetooth 5.2


tunstall-lifeline-digital_black_400x278.png

Funksjoner

  • Kansellere et anrop – krever fysisk avbrytelse av en alarm via avstillingsknappen. Kan brukes til å sørge for at mottakere med stort omsorgsbehov blir besøkt før en alarm blir helt avstilt.
  • Tidsplankontroll - benyttes til å planlegge når bestemte funksjoner er aktive eller inaktive.
  • Smart sensorplattform – et innebygd system som kan kombinere sensorer, timers og aktuatorkontroll for å skape nye og komplekse scenarier som muliggjør reaktiv, proaktiv og prediktiv overvåking og funksjonalitet.
  • Tunstall’s frekvensskifte – Lifeline Digital kan motta radiosignaler fra eksterne enheter over to separate frekvenser dersom én faller ut eller får forstyrrelser.

Vil du vite mer om Tunstall Lifeline Digital?
Kontakt

Hva er en trygghetsalarm?

En trygghetsalarm er til for å skape trygghet for brukeren i eget hjem, hele døgnet. Med en alarmknapp på håndleddet eller rundt halsen kan brukeren ringe etter hjelp ved behov. Alarmknappen gir signal til trygghetsalarmen som ringer alarmsentralen.