Sertifiseringer

Hos Tunstall setter vi mennesket i sentrum. Hele selskapet er forankret i et ærlig engasjement for å hjelpe medmennesker som befinner seg i en sårbar situasjon. Gjennom innovativ velferdsteknologi utvikler vi tekniske løsninger og systemer for pleie og omsorg. Vi jobber kontinuerlig med utviklingen av våre tjenester og jobber hardt for å sikre høy kvalitet på service til våre kunder.


ISO 9001 kvalitetsledelse

QualitySysCert_ISO9001_col.png

ISO 14001 - Sertifisering for miljø

 

EnvironmentalSysCert_ISO14001_col.png

ISO 27001 - Sertifisering for informasjonssikkerhet

InformationSecuritySys_ISOIEC27001_col.pngLøsninger

Velferdsteknologiske løsninger med mennesket i sentrum.

Lær mer

Tjenester

Teknologiske hjelpemidler til spesielle institusjoner som sykehjem, omsorgsboliger og liknende.

Lær mer

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon om løsningene våre.

Lær mer