Tjenester

Digitale velferdsløsninger

Tunstall har levert en stor del av de teknologiske hjelpemidler som finnes i finnes på institusjoner som sykehjem, omsorgsboliger og liknende – over hele Norden. Vi kjenner også andre leverandørers løsninger, og vet hvordan nettverk, alarmsystemer osv. blir en naturlig del av en IT-avdeling. Derfor er vi den ideelle samarbeidspartner på området og kan gi bedre råd enn noen andre når det gjelder IT-arkitektur i spesialiserte institusjoner og omsorgssentre. På Tunstall har vi grundig kjennskap til lovgivningen og løsningene i feltet – og vi har derfor et godt grunnlag for rådgivning om valg av den beste løsningen for den enkelte kommune.

Hos Tunstall bruker vi tid på å forstå behovene til både virksomheter og brukere når vi utvikler fremtidige tjenester og plattformer innen velferdsteknologi. Målet er å kunne optimalisere og skreddersy leveranser av helse- og omsorgsprodukter ut fra markedets behov. Vi kan tilby en markedsledende programvareportefølje, levert via en SaaS-plattform eller en helt outsourcet servicemodell, der høyt trente team håndterer komplette leveranser fra våre 15 responssentre over hele verden. For et økende antall kunder tilbyr vi også sosiale omsorgsteam for å levere personlig assistanse til hjemmeboende brukere.


Digital tilsyn

Digital tilsyn er en trygg, diskret og trygg metode for tilsyn i de tilfellene hvor det kreves å utføre det på plass fysisk.

Lær mer

E-lås

Ved å installere vår elektroniske lås får man en nøkkelfri hjemmetjeneste, og det tradisjonelle nøkkelknippet erstattes med en digital nøkkel i en smarttelefon.

Lær mer

Mobil GPS-alarm

Tunstalls mobil GPS-alarm er et verktøy som kan tilpasses brukerens behov. Alt fra demente brukere til ansatte som jobber alene.

Lær mer

TES-plattform

Med hjelp av TES kan våre kunder innen helse og omsorg bruke et bredt spekter av teknologibaserte tjenester gjennom en integrert og harmonisert arbeidsflyt og brukergrensesnitt.

Lær mer

Kontakt oss for mer informasjon
Kontakt

E-helse

E-helse, avstandsoppfølging og egenmestring er ikke bare muligheter, men nødvendigheter blant andre tiltak for å møte denne store utfordringen.

Lær mer

Omsorgsløsninger

Våre omsorgsløsninger støtter og forbedrer folks liv i alle omsorgsfaser.

Lær mer

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon om løsningene våre.

Lær mer