E-helse

Proaktive helsemålinger siden 2006

E-helse muliggjør måling av vitale helsedata på pasienter som bor hjemme. Vår digitale løsning har fokus på moderne teknologi, sikkerhet, integritet og tilgjengelighet for både personal og bruker. Anbefales for pasientgrupper med KOLS, hjertesvikt, diabetes, leversvikt, psykiske lidelse, gravide og innen eldreomsorg.


Fordeler for virksomheten

 • Kostnadseffektivt – minimerer antall legebesøk
 • Effektiviserer personalets resurser
 • Øker målefrekvensen
 • Muliggjør forebyggende pleie og behandling
 • Konsolidert plattform hvor all data samles
 • GDPR sikker
 • Klinisk testet

Fordeler for bruker/pasient

 • Bedre helse og livskvalitet når pasienten kan bo hjemme
 • Pasienten kan rehabiliteres hjemme
 • Pasienten opplever bedre kontroll og selvstendighet
 • Reduserer behovet for tidkrevende reiser til legekontoret
 • Hyppigere målinger gir raskere oppfølging og behandling
 • Blir påmint om å foreta sine målinger

Data i realtid

Hjelp i hverdagen

Minimerer antall sykehusbesøk

Lavere kostnader


Slik fungerer e-helse

Pasienten kommuniserer enkelt med omsorgspersonalet via PC, nettbrett eller telefon. Med individuelt tilpasset utstyr som spirometre, målere for hjertefrekvens, temperatur, blodtrykk, vekt, blodsukker, EKG og koagulasjon, overvåker pasienten seg selv i sitt eget hjem. Utstyret brukes også som et kommunikasjonsverktøy mellom omsorgspersonalet og pasienten. Pasientens data registreres, sendes, behandles og presenteres slik at helseressursene kan brukes på en best mulig måte og gi best mulig pleie.


Engasjement og kunnskap om egen helse

For pasienten medfører teknologien et sunnere liv med bedre overvåking og raskere kliniske konsultasjoner om nødvendig. Pasienten kan være kronisk syk og være hjemme uten å måtte gå til og fra sykehus for å foreta målinger. Pasienter opplever bedre kontroll og økt livskvalitet til tross for en kronisk sykdom.


Utviklet sammen med leger og sykepleiere i Danmark og Canada

Tunstall har sammen med leger og sykepleiere i Canada og Danmark utviklet den digitale e-helseløsningen som muliggjør avstandsoppfølging av flere kroniske sykdomstilstander.


Over 80 000 virtuelle konsultasjoner

Over 50 000 målinger i realtid årlig

Over 7 000 pasienter under behandling


Kontakt Tunstall for å høre mer om mulighetene med E-helse.
Kontakt

Tjenester

Teknologiske hjelpemidler til spesielle institusjoner som sykehjem, omsorgsboliger og liknende.

Lær mer

Omsorgsløsninger

Våre omsorgsløsninger støtter og forbedrer folks liv i alle omsorgsfaser.

Lær mer

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon om løsningene våre.

Lær mer